Improvisation

Det at improvisere er en fuldstændig grundlæggende menneskelig egenskab. Livet er en lang improvisation, så selv sagt har alle en ufattelig stor træning i at improvisere. 

Det udfordrende ved at improvisere ligger derfor ikke i improvisationen i sig selv men snarere i det at undertrykke den kritiske sans – improvisationens værste fjende.

Vores kritiske sans er enormt vigtig for vores evne til at agere professionelt i enhver situation. Derfor er netop denne del af os også blevet skærpet gennem mange års skolegang. Til gengæld er vores kritiske sans også en stopklods for meget kreativt udviklingsarbejde og for mange samarbejdssituationer.

Evnen, til både at kunne bruge og undertrykke den kritiske sans alt efter situationen, er meget vigtig, og en workshop i improvisation sætter fokus på netop denne evne. Samtidig skærpes følelsen af nærvær og følelsen af at være en holdspiller.

En workshop i improvisation kan tilrettelægges, så den passer til alle. Et hold består typisk af en blanding af nybegyndere, folk med sceneskræk, nogle få der har prøvet impro før, samt nogle få nybegyndere, der er fanden-i-voldske nok til at kaste sig ud i det uden hæmninger.

En workshop kan fint tilrettelægges, så den tager hensyn til alle typer af deltagere.